ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
 

Podobná PDF

Toggle
Metodický list 5 EURACHEM-ČR 2018 Editor: Zbyněk Plzák ([email protected]) Mezilaboratorní experiment – proč a jak Mezilaboratorní experiment se používá k mnoha účelům. Tento metodický list jednotlivé druhy mezilaboratorních experimentů roztřiďuje a zaměřuje se na nejčetnější provedení – zkoušení způsobilosti. Zkoušení…
Klíčová slova
laboratoře, laboratořezpůsobilosti, způsobilostieurachem, eurachemzkoušení, zkoušenívýsledků, výsledkůprogramu, programuuspokojivý, uspokojivýkompetence, kompetencelaboratořím, laboratořímmezilaboratorní, mezilaboratornídefinované, definovanéprogramů, programůskóre, skórejejich, jejichpro
Chem. Listy 116, 4−10 (2022) Referát METROLOGICKÉ ASPEKTY V ANALYTICKÉ CHEMII: STANOVENÍ KOVŮ VE VODÁCH David Milde EHK v oblasti analýzy vod v 90. letech 20. století, kdy se jednotlivých programů EHK zaměřených přibližně na 30 ukazatelů kvality vod zúčastňovalo…
Klíčová slova
kvality, kvalityměření, měřenínejistoty, nejistotyreferát, referátvalidace, validacestanovení, stanovenířízení, řízeníkovů, kovůlaboratoří, laboratořísložek, složekvzorků, vzorkůpro, pronávaznost, návaznostvýsledků, výsledkůvnitřního
Výběr správného programu zkoušení způsobilosti pro moji laboratoř Úvod Účast ve zkoušení způsobilosti (proficiency testing, PT) je pro laboratoř důležitou součástí zabezpečování kvality výsledků zkoušek. Čas a úsilí tomu vynakládané může, zvláště u laboratoří provádějících mnoho různých zkoušek, vyžadovat značné…
Klíčová slova
laboratoř, laboratořpočet, početposkytovatele, poskytovateletěch, těchprogramů, programůúčastníků, účastníkůzpůsob, způsobvýběr, výběrzískaných, získanýchakreditací, akreditacíposkytovateli, poskytovatelipůsobiště, působištěsoučinnosti, součinnostivykonává, vykonávánebo
Úvod Programy zkoušení způsobilosti pro vzorkování Tento leták nabízí poskytovatelům zkoušení způsobilosti určité náměty pro aplikaci ISO/IEC 17043 [1] v oblasti organizace programů zkoušení způsobilosti (PT) pro vzorkování. Pokud se jedná o program PT pro vzorkování s cílem porovnávání mezi…
Klíčová slova
vzorkování, vzorkováníprogramy, programypři, připrovádět, provádětmůže, můžepro, proodebírané, odebíranépřisouzena, přisouzenavztažné, vztažnéjasné, jasnéposuzovat, posuzovatzlepšovaní, zlepšovanízkoušku, zkouškuzáviset, závisetodběrové
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.