ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Výrobce
Agilent Technologies
Agilent Technologies
Analytičtí vědci a kliničtí výzkumníci po celém světě spoléhají na Agilent a na to, že jim pomůže splnit i ty nejsložitější požadavky v laboratoři. Naše přístroje, software, služby a spotřební materiál řeší celou škálu potřeb ve Vaší laboratoři.
Distributor
Altium International s.r.o. (HPST)
Altium International s.r.o. (HPST)
Je autorizovaným distributorem společnosti Agilent Technologies pro Českou republiku v oblastech chromatografie a hmotnostní spektrometrie, disolučních aparátů, molekulární a atomové spektroskopie a také v oblasti molekulární biologie a genomiky.
Agilent ICP-MS 7900 Hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem
Agilent ICP-MS 7900 Hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatemAgilent ICP-MS 7900 Hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem
Agilent ICP-MS 7900 Hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatemAgilent 7900 ICP-MS je v současnosti absolutně nejvýkonnějším a technicky nejdokonalejším single kvadrupólovým systéme na trhu.
O produktu

Agilent ICP-MS 7900 Hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem

Do uvedení modelu 7900 na trh byl nejvýkonnějším a celosvětově nejprodávanějším ICP-MS systémem model Agilent 7700. Agilent si vypůjčil jeho základní filosofie a vytvořil spektrometr ještě 10x lepší.

10x lepší poměr signálu k šumu (S/N)

Došlo také ke snížení detekčních limitů, dvojnásobnému zvýšení citlivosti, trojnásobnému snížení pozadí.

10x vyšší odolnost vůči zasoleným matricí

Pro model 7900 je volitelně dostupná technologie UHMI (Ultra High Matrix Introduction), která je výkonnější verzí technologie HMI a umožňuje měření vzorků s obsahem solí až 25% TDS.

S HMI budou analýzy vysokomatričních vzorků hračkou

Klasicky můžete s ICP-MS měřit vzorky obsahující přibližně až 2000 ppm (0,2%) celkových rozpuštěných pevných látek (TDS). U vzorků s vyšším obsahem TDS nemůže plazma plně rozložit matrici. Nedisociovaná matrice se tak může usazovat se na kónusech interfejsu a iontových čočkách. Tyto usazeniny pak vedou k posunu signálu a častější údržbě. Neúplný rozklad matrice také zvyšuje interference.

HPST: Agilent HMI konektor s portem pro ředění aerosolu plynemHPST: Agilent HMI konektor s portem pro ředění aerosolu plynem

HMI přidává přesně řízený a kalibrovaný plynný argon pro zředění proudu vzorku ve fázi aerosolu. Platí to pro nízko- i vysokomatriční vzorky a to bez potřeby změny jakéhokoliv hardwaru. Tento ředicí plyn snižuje hustotu aerosolu a zmenšuje kapičky. To vede k dosažení vyšší teploty plazmatu, lepšímu rozkladu matrice, nižším oxidům i dalším interferencím a také méně časté údržbě.

10x širší dynamický rozsah

Došlo k navýšení horního rozsahu koncentrací, které je možné ve vzorcích měřit. Model 7900 tedy disponuje lineárním dynamickým rozsahem měření až 11 řádů a analyzovat tak až % koncentrace prvků ve vzorku. Toto žádné jiné ICP-MS neumožňuje.

30x rychlejší detektor

Nejrychlejší měření přechodových signálů (TRA) - integrační čas 0,1 ms znamená společně s dedikovaným softwarovým modulem ideální řešení pro analýzu nanočástic.

Zvýšená produktivita

Model 7900 využívá zbrusu nové kolizně reakční cely ORS⁴ (octopole reaction system), která umožňuje přepínání mezi jednotlivými módy (He či reakčními plyny) za méně než 3s.

HPST: Nová kolizně reakční cela ORS⁴ pro systémy ICP-MS Agilent TechnologiesHPST: Nová kolizně reakční cela ORS⁴ pro systémy ICP-MS Agilent Technologies

Héliový kolizní mód v ICP-MS

Héliový (He) mód s diskriminací kinetické energie (KED) je preferovaným módem v kolizně/reakční cele (CRC) pro účinné a spolehlivé odstranění polyatomických interferencí v ICP-MS s jedním kvadrupólem.

Použití reakčních plynů může být účinné při odstraňování dané interference od daného izotopu analytu. Reakční plyny ale nejsou schopny současně odstranit všechny interference, ke kterým dochází v reálném světě aplikací, kde je složení vzorku často neznámé, komplexní či proměnlivé.

Kromě toho, reakční plyny často vytvářejí jako produkty reakcí nové nežádoucí ionty. Tomu se dá zabránit, jen pokud je vstup iontů do reakční cely řízen pomocí dalšího jednotkového hmotnostního filtru ještě před reakční celou (ICP-MS/MS).

U single kvadrupólových ICP-MS je proto He mód preferovaný. Je aplikovatelný pro mnoho analytů a pro různé typy vzorků.

He režim má také tu výhodu, že poskytuje u mnoha analytů přístup k využití jejich izotopů pro konfirmaci.

Dostupný je také nový ISIS-3ventilový systém s dávkovací smyčkou pro diskrétní dávkování, který:

  • dvojnásobě zvyšuje rychlost analýz
  • zefektivňuje proplachy vnášecích cest
  • umožňuje rychlý start měření bez přítomnosti obsluhy
  • automatické naladění a nástřik vzorků

HPST: Schématický workflow Agilent ICP/MS ISIS-3 - ventilového systému s dávkovací smyčkou pro diskrétní dávkováníHPST: Schématický workflow Agilent ICP/MS ISIS-3 - ventilového systému s dávkovací smyčkou pro diskrétní dávkování

Výrobce
Agilent Technologies
Agilent Technologies
Analytičtí vědci a kliničtí výzkumníci po celém světě spoléhají na Agilent a na to, že jim pomůže splnit i ty nejsložitější požadavky v laboratoři. Naše přístroje, software, služby a spotřební materiál řeší celou škálu potřeb ve Vaší laboratoři.
Distributor
Altium International s.r.o. (HPST)
Altium International s.r.o. (HPST)
Je autorizovaným distributorem společnosti Agilent Technologies pro Českou republiku v oblastech chromatografie a hmotnostní spektrometrie, disolučních aparátů, molekulární a atomové spektroskopie a také v oblasti molekulární biologie a genomiky.
 

Novinky

Toggle
Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon
Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
tag
share
more
Laboratoř anorganické chemie ALS Czech Republic v Praze
Článek | Laboratoře

Laboratoř anorganické chemie ALS Czech Republic v Praze

Základním přístrojovým vybavením jsou ICP-MS a ICP-OES, iontové chromatografy (IC), UV/VIS, AFS a AAS spektrometry, automatické titrátory a IČ spektrometry FTIR.
ALS Czech Republic
tag
share
more
Další projekty
GCMS
LCMS
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.