ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Výrobce
Agilent Technologies
Analytičtí vědci a kliničtí výzkumníci po celém světě spoléhají na Agilent a na to, že jim pomůže splnit i ty nejsložitější požadavky v laboratoři. Naše přístroje, software, služby a spotřební materiál řeší celou škálu potřeb ve Vaší laboratoři.
Distributor
Altium International s.r.o. (HPST)
Je autorizovaným distributorem společnosti Agilent Technologies pro Českou republiku v oblastech chromatografie a hmotnostní spektrometrie, disolučních aparátů, molekulární a atomové spektroskopie a také v oblasti molekulární biologie a genomiky.
Agilent 240FS AA - rychlosekvenční plamenový atomový absorpční spektrometr
Agilent 240FS AA - rychlosekvenční plamenový atomový absorpční spektrometrAgilent 240FS AA - rychlosekvenční plamenový atomový absorpční spektrometr
Agilent 240FS AA - rychlosekvenční plamenový atomový absorpční spektrometrKrátí čas analýzy na polovinu, zvyšuje výkon a snižuje spotřebu vzorku o více než 40 %.
O produktu

Agilent 240FS AA - rychlosekvenční plamenový atomový absorpční spektrometr

Agilent 240FS AA je atomový absorpční spektrometr spadající svým výkonem do pomyslné kategorie bezkonkurenčních strojů. Agilent 240FS nabízí patentovaný Fast Sequential System (systém rychlosekvenčních analýz), který techniku AAS přibližuje produktivitou a rychlostí analýz k technice sekvenčních ICP-OES. Patentovaný systém rychlosekvenčních analýz FS přináší obrovské zrychlení analýz (až o 50%). Přináší tak výrazné snížení provozních nákladů (provozní plyny, energie, opotřebení stroje, lidská síla) a nižší spotřebu leckdy cenných vzorků.

Agilent 240FS AA je díky unikátnímu systému pohyblivého zrcátka řízeného velmi přesným krokovým motorkem a fixnímu uchycení katodových výbojek v karuselu v mžiku schopen zvolit optickou dráhu záření z katodové výbojky odpovídající v daném momentě stanovovanému prvku. Analýza všech stanovovaných prvků v daném vzorku tak probíhá sekvenčně a to pouze na jedno nasátí vzorku. Je tak poskytován kompletní výsledek každého vzorku v polovičním čase v porovnání s konkurenčními AAS spektrometry.

Agilent 240FS AA je externím počítačem řízený AA systém s plnohodnotným dvoupaprskovým uspořádáním optiky, deuteriovou korekcí pozadí (odezva 2ms) a karuselem pro 4 lampy (fixně uchycené tak, že nejsou vystaveny vibracím, jako je tomu v případě pohyblivých karuselů). Jako standard nabízí spektrometr 240FS AA automatickou selekci lamp a automatické nastavení průtoku plynů. Agilent 240FS AA využívá bezkonkurenčně propracovaný plamenově atomizační systém Mark 7 vytvořený s ohledem na maximální bezpečnost obsluhy a jednoduchost údržby. Zmlžovací komora systému Mark 7 je vytvořena z termoplastických materiálů a zaručuje tak dlouhou životnost a výbornou chemickou odolnost vůči kyselinám i organickým rozpouštědlům a díky systému „twist and lock“ umožňuje velmi snadnou údržbu. Jak je patrné z obrázku níže, do zmlžovače ani hořáku nevedou žádné hadičky s hořlavými plyny, jak je tomu u obyčejných AAS spektrometrů. Dosaženo je tím maximální bezpečnosti obsluhy a je tak eliminováno riziko popálení vyplývající z možnosti vypadnutí hadičky vedoucí hořlavý plyn.

HPST: Dosáhněte rychle přesných výsledků a zpracujte i složité matrice s flexibilním a pohodlným atomizačním systémem Mark 7 společnosti Agilent.

Rychlosekvenční atomová absorpční spektrometrie (FS AAS)

Rychlosekvenční (fast sequential = FS) atomová absorpce přináší rychlost a produktivitu analýz, jakou poskytují sekvenční ICP-OES. Rychlosekvenční AAS mohou v porovnání s konvenčními AAS zkrátit dobu analýzy na polovinu a také výrazně snížit spotřebu vzorku. Oproti konvenční AAS umí rychlosekvenční spektrometry změřit všechny prvky ve vzorku před tím než přistoupí k dalšímu vzorku, takže kompletní výsledek z daného vzorku získáte během chvíle. V porovnání s tím běžné konvenční AAS nejprve analyzují jeden prvek v celé sérii vzorků. Až v momentě, kdy je doměřen jeden prvek ve všech vzorcích, je celá série vzorků znovu měřena na další prvek. Daný vzorek tedy není hotov, dokud nejsou doměřeny všechny prvky ve všech vzorcích. A vzhledem k tomu, že každý prvek je analyzován několikanásobně, je výsledkem poměrně velká ztráta času i vzorku.

Rychlosekvenční analýzy tak otevřely nové možnosti plamenové AAS, včetně semikvantitativních analýz a korekcí na vnitřní standard. Vícero prvků je stanovováno v rychlých sekvencích což umožňuje aplikaci on-line korekce na vnitřní standard tak, aby byl eliminován časový drift signálu a případné chyby v přípravě vzorků.

Fixní uchycení lamp

V rychlosekvenčním módu jsou v provozu všechny potřebné lampy. Na rozdíl od konvenčních pomalých otočných karuselů využívá FS AAS rychlý systém, krokovým motorkem řízeného zrcátka, který zajišťuje velmi rychlý výběr světla z dané lampy ve fixní pozici. V každé pozici karuselu je také možné použít víceprvkové lampy a využít tak možnosti stanovení většího množství stanovených prvků bez nutnosti výměny lampy.

Jak Agilent AAS dosahují rychlosekvenčních analýz?

S každý nasátím nového vzorku do plamenového AAS je vyplýtváno nezanedbatelné množství času, vzorku i peněz. Tím, že změříte všechny prvky na jedno nasátí vzorků před tím, než přejdete na další vzorek, jsou sníženy prostoje a celkový čas analýzy.

Ke zlepšení pracovního výkonu s využitím rychlosekvenčního FS módu přispělo pět hlavních inovací v konstrukci:

HPST: Agilent rychlosekvenční mód pro AAS

FS wizard

Klíčovým je pro dosažení FS rychlosekvenčních analýz inteligentní software. Prvky jsou členěny podle vlnové délky a stechiometrie plamene tak, aby byl co nejvíce optimalizováno pořadí měřených prvků a tím zajištěn nejrychlejší možný průběh analýzy.

Řízení průtoku plynů s velmi rychlou odezvou

Pro to, abyste mohli využít optimální podmínky pro každý měřený prvek, a to bez časových ztrát, je nutné, aby změna v průtoku plynů byla okamžitá. Pouze unikátní řídící technologie Agilent Hammer Gas Box je schopna řídit průtoky plynů s bezkonkurenční přesností, opakovatelností a rychlostí.

Automatická práce se vzorky

Pro dosažení maximální úspory času při rychlosekvenčních analýzách mohou být modely Agilent AAS 240FS a 280FS doplněny o sestavu čerpadel pro vnášení vzorků (SIPS) a o automatický podavač vzorků SPS 3. Toto příslušenství umožňuje automatické vnášení roztoků a umožňuje vytváření vícebodových kalibrací z jednoho multiprvkového standardu. Je tím eliminována zdlouhavá etapa manuální přípravy koncentrační řady kalibračních standardů. SIPS mimo to také nabízí funkci automatického ředění vzorků, které leží mimo kalibrační rozsah.

HPST: Sestava čerpadel pro vnášení vzorků (SIPS) - Sample Introduction Pump System (SIPS)

Vysoká rychlost nastavení vlnových délek

Modely Agilent 240FS a 280FS umí v rychlosekvenčním módu změřit všechny prvky v každém vzorku před tím, než přejdou na další vzorek. Z důvodu nutnosti rychlé změny vlnové délky byl vyvinut systém řízení nastavení vlnové délky, který využívá softwarové kontroly pro zajištění reprodukovatelného nastavení monochromátoru.

Fixní lampy

Konvenční rotační karusely pro lampy jsou příliš pomalé pro to, aby mohly zajistit rychlosekvenční měření a proto je nejsou v Agilent AAS použity. Agilent nabízí v karuselu až 8 fixních patic pro lampy a světlo z nich je vybíráno prostřednictvím rychlého krokového motorku, který zajistí rychlou volbu správné lampy. Díky multiprvkovým lampám již není nutné stále měnit lampy.

Základní volitelné příslušenství

Ředící jednotka SIPS10/20 - systémy 240FS i 280FS mohou být doplněny o příslušenství SIPS (sample introduction pumping system). Toto příslušenství umožňuje online kalibrace ředěním z 1 standardu, rychlé online ředění vzorků mimo kalibrační rozsah, online spiking či přídavky ionizačních pufrů – provedení SIPS 10 (jednohlavé peristaltické čerpadlo) nebo SIPS 20 (dvouhlavé peristaltické čerpadlo umožňující míšení vzorku s jiným roztokem v průběhu měření a u systému FS umožňuje online přídavek vnitřního standardu).

Stanovení hydridových par VGA 77 - díky volitelnému příslušenství pro kontinuální generování studených par hydridů (VGA 77) je možné analyzovat stopová množství Hg a dalších hydridy tvořících prvků (As, Se, Sn, Bi, Sb, Te).

HPST: Stanovení hydridových par Agilent VGA 77 pro AAS

Elektrotermický ohřev hydridové cely ETC 60 je doplňkem pro hydridovou jednotku VGA77. ETC 60 umožňuje elektrotermický ohřev hydridové cely a dovoluje tak provádět stanovení hydridotvroných prvků bez nutnosti zapáleného plamene a umožňuje tak ve spojení s autosamplerem SPS3 bezpečné automatizované analýzy i bez přítomnosti obsluhy.

Autosampler SPS 4 je nejrychlejším samplerem ve své třídě s pohybem dávkovací jehly ve všech směrech. To přispívá k usnadnění práce, zrychlení analýz a vyššímu výkonu laboratoře. Autosampler SPS3 má 260 pozic pro vzorky + 11 pozic pro standardy + 6 pozic pro zásobní roztoky a nabízí velmi účinný proplach a regulované otáčky pro eliminaci mezivzorkové kontaminace. Automsampler je možný doplnit o uzavíratelný kabinet s možností odtahu.

Koncentrátor atomů ACT 80 je křemenná trubice umístěná v plameni vzduch/acetylen. Díky ní je dosaženo 2-3 násobnému zvýšení citlivosti plamenové atomové absorpce v porovnání s technikou bez využití této trubice. V závislisti na měřeném prvku zlepšuje detekční limity prvků až 3,3 násobně.

Pokud máte představu o AAS spektrometru pro základní rutinní analýzy s možností přímého ovládání i bez PC mohl by být vhodným řešením AAS spektrometr Agilent 55B AA.

Pokud jsou Vaše vzorky velmi různorodé a vyžadují individuální přístup, mohl by být vhodným řešením AAS spektrometr Agilent 240 AA.

Máte-li zájem o nejvýkonnější a nejrychlejší moderní AA spektrometr na trhu vůbec, pak je pro Vás v portfoliu Agilent Technologies připraven spektrometr řady 280FS s atomizací v plamenu.

Potřebujete analyzovat prvky s velmi nízkými koncentracemi? Pak jsou tu pro Vás modely Agilent 240Z/280Z s atomizací vzorků v grafitové kyvetě či duální systém AAS Duo pro současné analýzy na plameni i kyvetě.

Výrobce
Agilent Technologies
Analytičtí vědci a kliničtí výzkumníci po celém světě spoléhají na Agilent a na to, že jim pomůže splnit i ty nejsložitější požadavky v laboratoři. Naše přístroje, software, služby a spotřební materiál řeší celou škálu potřeb ve Vaší laboratoři.
Distributor
Altium International s.r.o. (HPST)
Je autorizovaným distributorem společnosti Agilent Technologies pro Českou republiku v oblastech chromatografie a hmotnostní spektrometrie, disolučních aparátů, molekulární a atomové spektroskopie a také v oblasti molekulární biologie a genomiky.
 

Novinky

Toggle

Článek | Nejbližší akce

Altium Jarní semináře na Moravě 2024 (Program ATO + MOL 1/2)

Rádi bychom Vás opět pozvali na naše semináře, které budeme pořádat v 20.3. Ostravě a 21. 3. v Brně. Nahlédněte do obsahu části atomové a molekulové spektroskopie.
Altium International
more

Článek | Produkt

Zpátky do minulosti: Reference Atomová spektrometrie AAS a MP-AES

Pojďte se s námi podívat zpátky do minulosti na několik instalací AAS a MP-AES systému Agilent Technologies v laboratořích v ČR. Kde a pro jaké aplikace je naši zákazníci využívají?
Altium International
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.