ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Výrobce
Shimadzu
Společnost Shimadzu vyrábí nejširší sortiment přístrojů pro instrumentální analytiku, testování materiálů a life science.
Distributor
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
Společnost Shimadzu vyrábí nejširší sortiment přístrojů pro instrumentální analytiku, testování materiálů a life science.
Shimadzu MAP-100 pro automatickou přípravu vzorků mikroplastů
Shimadzu MAP-100 pro automatickou přípravu vzorků mikroplastů
Shimadzu MAP-100 pro automatickou přípravu vzorků mikroplastůShimadzu MAP-100 je zařízení pro automatické zpracování a připravu vzorků pro analýzu mikroplastů. Tento automatický preparační přístroj automaticky izoluje mikroplasty obsažené v povrchových vodách.
O produktu

Shimadzu MAP-100 pro automatickou přípravu vzorků mikroplastů

Systém Shimadzu MAP-100 zatím není na Evropském trhu dostupný. Kontaktujte nás pro více informací.

Přítomnost mikroplastů v povrchových vodách životního prostředí, jako jsou oceány, řeky a jezera, přitahuje pozornost celého světa jako environmentální problém, bylo již zaznamenáno mnoho výsledků monitorování.

Analýza mikroplastů vyžaduje několik kroků, včetně odběru vzorku, rozkladu a filtrace a kvalitativní a kvantitativní analýzy (velikost, počet částic, hmotnost nebo koncentrace). Pro přesnou analýzu mikroplastů ve vzorcích vody je nezbytným krokem izolace částic od ostatních složek ve vzorku. Tento proces obvykle zahrnuje rozkladné a separační kroky.

Přístroj Shimadzu MAP-100 automatizuje typické kroky potřebné k izolaci mikroplastů. Tím se zlepšuje reprodukovatelnost analytického pracovního postupu, laboranti se mohou soustředit na jiné úkoly a manipulace s činidly je bezpečnější.

  • Úspora práce - Automatizace složitého procesu přípravy výrazně snižuje počet potřebných pracovních hodin.

  • Reprodukovatelnost - Manuální činnost obsluhy je snížena, což umožňuje vysoce reprodukovatelnou přípravu a zvyšuje přesnost při porovnávání údajů mezi analytiky a laboratořemi.

  • Bezpečnost - Zjednodušená manipulace s činidly ze strany obsluhy.

Obsluha automatického zařízení pro přípravu

Vzorek odebraný z povrchové vody ze životního prostředí se umístí do reakční nádoby v automatickém přípravném zařízení. Řídicí software se používá ke konfiguraci podmínek pro jednotlivé kroky přípravy. Po spuštění procesu přípravy se mikroplasty automaticky sbírají procesy - (1) rozklad, (2) separace a (3) filtrace, jak je znázorněno níže.

Shimadzu: MAP-100 systém Proces přípravy vzorků mikroplastů v přístroji Shimadzu MAP-100

Automatizované kroky přípravy

  • Proces rozkladu - Rozklad organických sloučenin prostřednictvím roztoku peroxidu vodíku.

  • Proces separace - Separace podle hustoty prostřednictvím roztoku jodidu sodného.

  • Proces filtrace - Kapalina nad sedimentem odváděná přepadem je odfiltrována sběrným filtrem.

Shimadzu: Automatizované kroky přípravy zahrnují proces rozkladu, separace a filtrace

Jednoduchý ovládací software

Obsluha nakonfiguruje podmínky automatického procesu přípravy v jednoduchém okně softwaru. Průběh přípravy se zobrazuje v monitorovacím okně a odhadovaný čas dokončení lze zkontrolovat v sekci stavu přístroje. Tento uživatelsky přívětivý ovládací software zjednodušuje proces přípravy.

Shimadzu: Jednoduchý ovládací software

Více informací o monitoringu mikroplastů v životním prostředí si můžete přečíst v brožuře zde.

Výrobce
Shimadzu
Společnost Shimadzu vyrábí nejširší sortiment přístrojů pro instrumentální analytiku, testování materiálů a life science.
Distributor
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
Společnost Shimadzu vyrábí nejširší sortiment přístrojů pro instrumentální analytiku, testování materiálů a life science.
 

Novinky

Toggle

Článek | Produkt

Automatická příprava vzorků mikroplastů (Shimadzu MAP-100)

Shimadzu MAP-100 je systém pro automatickou přípravu vzorků a izolaci mikroplastů obsažených v povrchových vodách.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.