ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Škola hmotnostní spektrometrie
Škola hmotnostní spektrometrie je odborná vzdělávací akce pořádaná od roku 1986, která vedle zajímavých přednášek a kurzů nabízí i nespočet příležitostí k přátelským setkáním a diskusím.
Tagy
Článek
Nejbližší akce
Logo of LinkedIn

19. Škola hmotnostní spektrometrie - setkání příznivců MS

So, 16.11.2019
| Originální článek z: Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
19. Setkání příznivců hmotnostní spektrometrie se odehrálo v hotelu Horal ve Špindlerově Mlýně ve dnech 10. – 14. září 2018 za přítomnosti více než 230 účastníků.
Orea Rresort Horal

Orea Rresort Horal

Po dvou letech v lázeňském prostředí Luhačovic zavítala Škola hmotnostní spektrometrie do horské oblasti Krkonoš. Setkání příznivců hmotnostní spektrometrie se odehrálo v hotelu Horal ve Špindlerově Mlýně ve dnech 10. – 14. září 2018 za přítomnosti více než 230 účastníků z řad studentů, akademiků, pracovníků aplikačních laboratoří, přednášejících, firemních zástupců a doprovodných osob.

Tématem letošního ročníku bylo Spojení hmotnostní spektrometrie se separačními technikami s podtitulem „Ve dvou se to lépe táhne“. Odborný program byl tedy naplněn přednáškami zaměřenými na jednotlivé chromatografické techniky i elektroforézu a jejich spojení s hmotnostní spektrometrií. Kromě aspektů vlastního spojení byly představeny i klíčové aplikace v oblasti toxikologie, forenzní analýzy a také v dnes tolik diskutovaných metabolomických přístupech. Nechyběly však ani základní přednášky seznamující účastníky s principy ionizace, hmotnostních analyzátorů a instrumentací.

Schéma programu Školy MS:

V rámci odborného programu bylo prezentováno 41 odborných a 9 firemních prezentací ve 14 různých tematických sekcích. Atraktivitu programu zvýšili pozvaní zahraniční přednášející prezentující aktuální trendy v oblasti spojení separačních technik a hmotnostní spektrometrie. Prof. Craig William Byrdwell z amerického výzkumného institutu Beltsville Human Nutrition Research Center prezentoval možnosti spojení 2D-LC systému s paralelní hmotnostní spektrometrií. Dr. Isabelle Kohler z Leidenské University v Nizozemí demonstrovala důležitost metabolomických přístupů s využitím LC-MS v oblasti personalizované medicíny. Prof. Kevin Schug z Texaské Univerzity v Arlingtonu prezentoval možnosti současné analýzy malých i velkých molekul pomocí LC-MS. Soubor podkladů přednášek byl publikován ve sborníku vydaném Spektroskopickou společností Jana Marka Marci (ISBN 978-80-88195-07-8), který účastníci obdrželi v rámci registrace.

V návaznosti na nově založenou tradici z roku 2017 jsme se rozhodli pro zájemce připravit vzdělávací kurzy před začátkem hlavního programu. Partnerem krátkých kurzů byla firma Pragolab. Témata jsme zvolili tak, aby byla v souladu se zaměřením školy a zároveň byla velmi prakticky orientovaná . V neděli 09. 09. 2018 proběhl krátký kurz na téma Troubleshooting v LC-MS vedený doc. Lucií Novákovou z Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Tohoto kurzu se účastnilo 47 posluchačů. Kromě teoretického průvodce troubleshootingem jednotlivých kroků metody měli účastníci možnost vyzkoušet si řešení problémů v rámci prakticky připravených úkolů. Proběhly také dvě soutěže zaměřené na získané znalosti. První byla realizována formou kvízu a druhá pak zahrnovala vyřešení vybraných praktických problémů. Výherci získali knihu Počátky a historie Československé hmotnostní spektrometrie. V pondělí 10. 09. 2018 dopoledne byl prezentován druhý krátký kurz zaměřený na Workflow v metabolomice. Lektorkou byla Dr. Isabelle Kohler z Leidenské univerzity v Nizozemí a kurzu se účastnilo 33 účastníků. I pro absolvování krátkých kurzů měli účastníci k dispozici tištěné sborníky v rámci jednotlivých registrací.

Novinkou v rámci odborného programu byla Sekce plakátových sdělení, která probíhala volně v průběhu celého programu Školy. Sponzorem letošního ročníku této sekce byla firma Labicom. Celkem bylo prezentováno 13 plakátových sdělení. Hodnotící komise mezi nimi vybrala dvě vítězná sdělení, která byla odměněna hodnotnými cenami, a to: Chocholoušková M., Jirásko R., Holčapek M., Determination of oxylipins in human plasma samples by UHPLC/MS a Dosedělová L., Zahradníková M., Lattová E., Ihnatová I., Nenutil R., Zdráhal Z., Valík D., Vojtěšek B., Novotný M. V., Hernychová L., Profilování cirkulujících N-glykanů v séru jako nová metodická možnost v laboratorní diagnostice karcinomu mléčné žlázy. Vítězkám gratulujeme.

Prestižní Cena Vladimíra Hanuše za nejlepší publikovanou práci v oboru hmotnostní spektrometrie byla letos sponzorována firmou Pragolab a předána v rámci slavnostní sekce v pondělí odpoledne, brzy po zahájení konference. Ze třinácti přihlášených původních článků publikovaných ve významných mezinárodních vědeckých časopisech s vysokým impakt faktorem odborná komise vybrala jako vítěznou práci „Non-invasive and invasive diagnoses of aspergillosis in a rat model by mass spectrometry“ kolektivu autorů Luptáková Dominika, Pluháček Tomáš, Petřík Miloš, Novák Jiří, Palyzová Andrea, Sokolová Lucie, Škríba Anton, Šedivá Blanka, Lemr Karel, Havlíček Vladimír. Práce byla publikována v časopise Scientific Reports a projekt formou přednášky představil Vladimír Havlíček. Kolektivu autorů této práce ještě jednou gratulujeme.

Odborný program doprovázely společenské večery, které byly tradičně sponzorovány generálními partnery Školy. Pondělní večer sponzorovaný firmou Amedis doprovodila kapela Tango Praha. V úterý si účastníci Školy rozšířili své znalosti etikety díky přednášce Ladislava Špačka a sponzoringu firmy Waters. Ve středu zazněl koncert kapely S.Q.O.S.T. s klasikou 60. - 70. let sponzorovaný firmou Bruker. Ve čtvrtek si účastníci mohli užít Ochutnávku rumu pro chemiky sponzorovanou a animovanou firmou HPST. V rámci doprovodného programu bylo také realizováno kulturně-poznávací středeční odpoledne. Organizované výlety nabízely možnost návštěvy Bozkovských jeskyní, pivovaru Hendrych nebo sklárny v Harrachově, jichž účastníci bohatě využili.

Ráda bych v první řadě poděkovala všem přednášejícím za jejich ochotu, čas, zodpovědnost a pečlivost věnovanou přípravě přednášek, které již tradičně byly na velice vysoké úrovni. Děkuji a velice oceňuji tuto snahu. Děkuji také účastníkům za jejich neúnavnou účast na většině přednášek, a to včetně firemních, i přes lákavě příznivé počasí. Velký dík dále patří týmu hotelu Horal za skvělý, příjemný a profesionální přístup při organizaci celé akce, za jejich vstřícnost, flexibilitu a velký podíl na bezproblémové organizaci akce.

Realizace Školy hmotnostní spektrometrie v rozsahu, jak jsme si ji oblíbili, by nebyla možná bez významné podpory firemních partnerů, jimž tímto také velice a srdečně děkuji. Letošní ročník podpořilo celkem 16 firem v abecedním pořadí: Amedis, Bruker, HSPT, CaymanPharma, Chemagazín, Chromservis, Labicom, Leco, Merck, Messer, PE Systems, Pragolab, Shimadzu, Trilab, VWR, Waters a v neposlední řadě projekt STARSS (CZ. 02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465 spolufinancovaný z EFRR).

Závěrem velmi děkuji také všem členům organizačního výboru za výborně odvedenou práci, zejména pak Miroslavě Bittové a pak všem dalším, tedy Tomášovi Vašinovi ze Spektroskopické společnosti a svým kolegům z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy: Kateřině Plachké, Veronice Pilařové, Pavlovi Jakubcovi, Haně Kočové Vlčkové, Lucii Mitašík a Jakubovi Pavlíkovi.

Příští Školu hmotnostní spektrometrie plánujeme na stejném místě v termínu 09. – 13. 09. 2019 opět pod hlavičkou organizace týmu z Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Tento ročník bude jubilejní dvacátý, a tak se pokusíme naší oblíbené akci připravit příjemnou a zajímavou oslavu dvacátých narozenin.

Škola hmotnostní spektrometrie
 

Mohlo by Vás zajímat

WATER NEEDS IN PHARMA QUALITY CONTROL

Brožury a specifikace
| 2019 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Farmaceutická analýza

Elemental Analysis in Yeast Cells and Selenium Enriched Yeast Cells by ICP-MS with Automated Micro-Flow Sample Introduction

Postery
| 2024 | Agilent Technologies (ASMS)
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Elemental Scientific, Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza
 

Podobné články


Článek | Osobnosti

Barbora Kamenická: Ta s „českou Nobelovkou“

Nadšená vědkyně Barbora Kamenická z Univerzity Pardubice získala ocenění Česká hlava v kategorii Doktorand roku díky svému zaměření na inovativní metody odstraňování polutantů z vody.
Univerzita Pardubice
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #31 – Nejpyšnější jsme, když lidé z našich akcí odcházejí nadšení, říkají popularizátoři vědy

Oldřich Hudeček a Jan Havlík se v podcastu CHEmic shodli, že je klíčové přiblížit vědu lidem, kteří o ni dosud nejeví zájem. V rozhovoru s Veronikou Sedláčkovou z Veletrhu vědy.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more

Článek | Věda a výzkum

Grantové podmínky pro mladé vědce: Kde je nejlepší si založit výzkumnou skupinu?

Portál Vědavýzkum.cz Vám přináší 1. část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce. Úspěšní uchazeči se podělili se zkušenostmi při samotném procesu hodnocení a výběru jejich projektů.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezICPMS týden 26/2024

12 webinářů: Injekční stříkačky, XRD, XRF, XRM, NMR &1D, MQMAS, DRA & UMA, SEM EDS, SEM, Cary 3500, Mnova & ZONTAL, GDI-ICP-MS, Tech Spotlight, 21 CFR.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

WATER NEEDS IN PHARMA QUALITY CONTROL

Brožury a specifikace
| 2019 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Farmaceutická analýza

Elemental Analysis in Yeast Cells and Selenium Enriched Yeast Cells by ICP-MS with Automated Micro-Flow Sample Introduction

Postery
| 2024 | Agilent Technologies (ASMS)
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Elemental Scientific, Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza
 

Podobné články


Článek | Osobnosti

Barbora Kamenická: Ta s „českou Nobelovkou“

Nadšená vědkyně Barbora Kamenická z Univerzity Pardubice získala ocenění Česká hlava v kategorii Doktorand roku díky svému zaměření na inovativní metody odstraňování polutantů z vody.
Univerzita Pardubice
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #31 – Nejpyšnější jsme, když lidé z našich akcí odcházejí nadšení, říkají popularizátoři vědy

Oldřich Hudeček a Jan Havlík se v podcastu CHEmic shodli, že je klíčové přiblížit vědu lidem, kteří o ni dosud nejeví zájem. V rozhovoru s Veronikou Sedláčkovou z Veletrhu vědy.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more

Článek | Věda a výzkum

Grantové podmínky pro mladé vědce: Kde je nejlepší si založit výzkumnou skupinu?

Portál Vědavýzkum.cz Vám přináší 1. část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce. Úspěšní uchazeči se podělili se zkušenostmi při samotném procesu hodnocení a výběru jejich projektů.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezICPMS týden 26/2024

12 webinářů: Injekční stříkačky, XRD, XRF, XRM, NMR &1D, MQMAS, DRA & UMA, SEM EDS, SEM, Cary 3500, Mnova & ZONTAL, GDI-ICP-MS, Tech Spotlight, 21 CFR.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

WATER NEEDS IN PHARMA QUALITY CONTROL

Brožury a specifikace
| 2019 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Farmaceutická analýza

Elemental Analysis in Yeast Cells and Selenium Enriched Yeast Cells by ICP-MS with Automated Micro-Flow Sample Introduction

Postery
| 2024 | Agilent Technologies (ASMS)
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Elemental Scientific, Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza
 

Podobné články


Článek | Osobnosti

Barbora Kamenická: Ta s „českou Nobelovkou“

Nadšená vědkyně Barbora Kamenická z Univerzity Pardubice získala ocenění Česká hlava v kategorii Doktorand roku díky svému zaměření na inovativní metody odstraňování polutantů z vody.
Univerzita Pardubice
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #31 – Nejpyšnější jsme, když lidé z našich akcí odcházejí nadšení, říkají popularizátoři vědy

Oldřich Hudeček a Jan Havlík se v podcastu CHEmic shodli, že je klíčové přiblížit vědu lidem, kteří o ni dosud nejeví zájem. V rozhovoru s Veronikou Sedláčkovou z Veletrhu vědy.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more

Článek | Věda a výzkum

Grantové podmínky pro mladé vědce: Kde je nejlepší si založit výzkumnou skupinu?

Portál Vědavýzkum.cz Vám přináší 1. část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce. Úspěšní uchazeči se podělili se zkušenostmi při samotném procesu hodnocení a výběru jejich projektů.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezICPMS týden 26/2024

12 webinářů: Injekční stříkačky, XRD, XRF, XRM, NMR &1D, MQMAS, DRA & UMA, SEM EDS, SEM, Cary 3500, Mnova & ZONTAL, GDI-ICP-MS, Tech Spotlight, 21 CFR.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

WATER NEEDS IN PHARMA QUALITY CONTROL

Brožury a specifikace
| 2019 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Farmaceutická analýza

Elemental Analysis in Yeast Cells and Selenium Enriched Yeast Cells by ICP-MS with Automated Micro-Flow Sample Introduction

Postery
| 2024 | Agilent Technologies (ASMS)
Instrumentace
ICP/MS, ICP/MS/MS
Výrobce
Elemental Scientific, Agilent Technologies
Zaměření
Klinická analýza

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza
 

Podobné články


Článek | Osobnosti

Barbora Kamenická: Ta s „českou Nobelovkou“

Nadšená vědkyně Barbora Kamenická z Univerzity Pardubice získala ocenění Česká hlava v kategorii Doktorand roku díky svému zaměření na inovativní metody odstraňování polutantů z vody.
Univerzita Pardubice
more

Video | Osobnosti

Podcast CHEmic #31 – Nejpyšnější jsme, když lidé z našich akcí odcházejí nadšení, říkají popularizátoři vědy

Oldřich Hudeček a Jan Havlík se v podcastu CHEmic shodli, že je klíčové přiblížit vědu lidem, kteří o ni dosud nejeví zájem. V rozhovoru s Veronikou Sedláčkovou z Veletrhu vědy.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more

Článek | Věda a výzkum

Grantové podmínky pro mladé vědce: Kde je nejlepší si založit výzkumnou skupinu?

Portál Vědavýzkum.cz Vám přináší 1. část srovnání přehledu podmínek u grantů pro začínající vědce. Úspěšní uchazeči se podělili se zkušenostmi při samotném procesu hodnocení a výběru jejich projektů.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Webináře

Webináře LabRulezICPMS týden 26/2024

12 webinářů: Injekční stříkačky, XRD, XRF, XRM, NMR &1D, MQMAS, DRA & UMA, SEM EDS, SEM, Cary 3500, Mnova & ZONTAL, GDI-ICP-MS, Tech Spotlight, 21 CFR.
LabRulez
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.