ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
RECETOX - Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Centrum je samostatným ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, který realizuje výzkum, vývoj, výuku a expertní činnost v oblasti znečištění prostředí toxickými látkami. Předmětem zájmu jsou především perzistentní organické polutanty (POPs), polární organické látky, toxické kovy a jejich specie, přírodní toxiny (cyanotoxiny).
Tagy
Článek
Životní prostředí
Zdraví
Video
Logo of LinkedIn

Nový výzkum odhalil, že směsi pesticidů jsou v životním prostředí velmi rozšířené, a vyzývá k posílení regulačních opatření

St, 6.12.2023
| Originální článek z: Recetox/Jakub Hofman
Studie projektu SPRINT, financovaného EU Horizon, odhalila rozšíření pesticidů v zemědělském i obytném prostředí, což ohrožuje životní prostředí i lidské zdraví. Vyžaduje naléhavé regulační kroky od orgánů EU.
Video placeholder
  • Foto: Recetox: Nový výzkum odhalil, že směsi pesticidů jsou v životním prostředí velmi rozšířené, a vyzývá k posílení regulačních opatření
  • Video: RECETOX: RECETOX - Pro zdravou budoucnost - už 40 let!

Průlomová studie projektu SPRINT, financovaného z programu Evropské unie Horizon, odhalila znepokojivou skutečnost: rezidua pesticidů jsou rozšířená jak v zemědělském prostředí, tak v obytném prostředí, což vyvolává obavy o životní prostředí a lidské zdraví. Tato zjištění, která mají významné důsledky pro rozhodovací orgány Evropské unie, zdůrazňují naléhavou potřebu komplexních regulačních opatření k řešení potenciálně dalekosáhlých dopadů společného výskytu pesticidů.

Již desítky let se pesticidy celosvětově používají ke zvýšení zemědělské produktivity, avšak kumulativní účinky jejich reziduí jsou do značné míry přehlíženy. Vědecká komunita stále častěji odhaluje alarmující trend: rezidua pesticidů, která jsou často posuzována z hlediska rizikovosti podle jednotlivých látek, se ve skutečnosti v ekosystémech ve velké míře mísí. Tento problém se neomezuje pouze na zemědělská pole a vodní plochy, ale také na samotné domovy zemědělských pracovníků a jejich sousedů.

V rámci projektu SPRINT byla v 10 evropských zemích provedena kampaň odběru vzorků v terénu, při níž byla na všech studovaných místech zjištěna rezidua pesticidů. Nedávno byl zveřejněn první recenzovaný článek, který představuje výsledky odběru vzorků. Tento jedinečný soubor dat vyvolal obavy ohledně důsledků tak širokého rozšíření reziduí pesticidů.

Recetox: SPRINT Rezidua

Tým SPRINT analyzoval více než 200 reziduí pesticidů ve více než 600 vzorcích životního prostředí z ekologických i konvenčních farem. Odebírané vzorky zahrnovaly půdu, vodu, sedimenty, plodiny, venkovní ovzduší a prach ve vnitřních prostorách. Pozoruhodné je, že studie odhalila, že 86 % testovaných vzorků obsahovalo rezidua pesticidů a 76 % směsi pesticidů. Celkový počet různých pesticidů zjištěných v různých matricích se pohyboval od 76 ve venkovním ovzduší, 78 v plodinách, 99 v sedimentech, 100 v půdě až po 197 ve vnitřním prachu. Většina těchto pesticidů je na schváleném seznamu EU, ale významnou část směsí pesticidů představují nedávno a dlouhodobě zakázaná rezidua. Nejčastěji byla zjištěna rezidua glyfosátu s vysokými koncentracemi ve všech studovaných vzorcích životního prostředí.

Obzvláště zarážející jsou zjištění týkající se prachu v interiérech, protože by to mohlo mít možné důsledky pro zdraví osob žijících v zemědělských usedlostech a venkovských oblastech. Prach v jednom domě obsahoval rezidua 121 různých pesticidů. Ačkoli studie nehodnotila konkrétní úroveň expozice obyvatel, je znepokojující, že více než dvě třetiny reziduí zjištěných v prachu jsou podle databáze vlastností pesticidů (PPDB*) klasifikovány jako "vysoce nebezpečné" pro savce a jsou spojeny s nepříznivými účinky na lidské zdraví. Na základě výsledků studie byl navržen nový ukazatel nebezpečnosti pesticidů založený na prioritách pro hodnocení ekosystémů a lidského zdraví, který lze použít při dosahování cíle snižování pesticidů v rámci strategie "od farmy k večeři".

Profesorka Violette Geissenová z Wageningen University & Research, koordinátorka projektu SPRINT, zdůraznila dalekosáhlý význam těchto zjištění: "Náš výzkum ukazuje, že problém směsí pesticidů přesahuje hranice zemědělských polí, ale zasahuje i do domácností lidí pracujících na farmách a jejich sousedních komunit. Výsledky ukazují, že směsi reziduí pesticidů jsou nejen poměrně běžné v zemědělském i obytném prostředí, ale že mohou být také velmi složité a v těchto prostředích proměnlivé. K lepšímu pochopení rizik pro ekosystém a lidské zdraví potřebujeme jemnější pochopení dopadu chemických směsí v terénu a související údaje o reakci na expozici. Naléhavě potřebujeme integrovaná hodnocení rizik, která odrážejí skutečnou složitost těchto rozšířených směsí pesticidů."

Další fáze projektu SPRINT se zaměří na hodnocení rizik pro ekosystém a lidské zdraví, která představují identifikované směsi pesticidů. Projekt je vybaven komplexními údaji a jeho cílem je vyvinout nový ukazatel přizpůsobený pro regulační účely, který poskytne rozhodovacím orgánům EU informace na podporu nástrojů pro řešení rostoucích problémů, které představují směsi pesticidů.

O projektu SPRINT: Projekt SPRINT, financovaný z programu Evropské unie Horizon, stojí v čele vědeckého výzkumu dopadů směsí pesticidů na zemědělství a lidské zdraví. Díky multidisciplinárnímu přístupu a bezprecedentnímu úsilí o shromažďování dat je cílem projektu vytvořit globální soubor nástrojů pro hodnocení zdravotních rizik, který umožní posoudit dopady pesticidů na životní prostředí a lidské zdraví a navrhnout několik přechodných cest ke snížení používání pesticidů a jejich rizik.

Poznámka: Databáze vlastností pesticidů (PPDB) je komplexní relační databáze více než 1800 pesticidů a jejich metabolitů. Byla vytvořena především na podporu hodnocení rizik. Uchovávané údaje zahrnují registrační informace, fyzikálně chemické vlastnosti, toxikologické koncové body, údaje o lidském zdraví a obchodní informace.

RECETOX - Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie (OPTIK INSTRUMENTS)

Zveme Vás na přednášku Ing. Matěje Novotného (OPTIK INSTRUMENTS) s názvem Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie, která se koná ve středu 5.6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na LABOREXPO - stánek ALTIUM INTERNATIONAL

Přijďte se podívat na stánek ALTIUM INTERNATIONAL v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje pro Vás na stánku č. B14 připravujeme?
Altium International
more

Článek | Laboratoře

Laboratoř anorganické chemie ALS Czech Republic v Praze

Základním přístrojovým vybavením jsou ICP-MS a ICP-OES, iontové chromatografy (IC), UV/VIS, AFS a AAS spektrometry, automatické titrátory a IČ spektrometry FTIR.
ALS Czech Republic
more

Article | Software

Od vědeckého projektu ke globálnímu byznysu. Firma mzio se snaží zlepšit analýzu dat v laboratořích hmotnostní spektrometrie

Software, který pomáhá vědcům z celého světa urychlit práci a usnadnit cestu k vlastním objevům, expanduje z badatelské do komerční sféry. Dr. Tomáš Pluskal z ÚOCHB spolu s dalšími kolegy založili firmu mzio.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie (OPTIK INSTRUMENTS)

Zveme Vás na přednášku Ing. Matěje Novotného (OPTIK INSTRUMENTS) s názvem Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie, která se koná ve středu 5.6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na LABOREXPO - stánek ALTIUM INTERNATIONAL

Přijďte se podívat na stánek ALTIUM INTERNATIONAL v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje pro Vás na stánku č. B14 připravujeme?
Altium International
more

Článek | Laboratoře

Laboratoř anorganické chemie ALS Czech Republic v Praze

Základním přístrojovým vybavením jsou ICP-MS a ICP-OES, iontové chromatografy (IC), UV/VIS, AFS a AAS spektrometry, automatické titrátory a IČ spektrometry FTIR.
ALS Czech Republic
more

Article | Software

Od vědeckého projektu ke globálnímu byznysu. Firma mzio se snaží zlepšit analýzu dat v laboratořích hmotnostní spektrometrie

Software, který pomáhá vědcům z celého světa urychlit práci a usnadnit cestu k vlastním objevům, expanduje z badatelské do komerční sféry. Dr. Tomáš Pluskal z ÚOCHB spolu s dalšími kolegy založili firmu mzio.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie (OPTIK INSTRUMENTS)

Zveme Vás na přednášku Ing. Matěje Novotného (OPTIK INSTRUMENTS) s názvem Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie, která se koná ve středu 5.6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na LABOREXPO - stánek ALTIUM INTERNATIONAL

Přijďte se podívat na stánek ALTIUM INTERNATIONAL v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje pro Vás na stánku č. B14 připravujeme?
Altium International
more

Článek | Laboratoře

Laboratoř anorganické chemie ALS Czech Republic v Praze

Základním přístrojovým vybavením jsou ICP-MS a ICP-OES, iontové chromatografy (IC), UV/VIS, AFS a AAS spektrometry, automatické titrátory a IČ spektrometry FTIR.
ALS Czech Republic
more

Article | Software

Od vědeckého projektu ke globálnímu byznysu. Firma mzio se snaží zlepšit analýzu dat v laboratořích hmotnostní spektrometrie

Software, který pomáhá vědcům z celého světa urychlit práci a usnadnit cestu k vlastním objevům, expanduje z badatelské do komerční sféry. Dr. Tomáš Pluskal z ÚOCHB spolu s dalšími kolegy založili firmu mzio.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie (OPTIK INSTRUMENTS)

Zveme Vás na přednášku Ing. Matěje Novotného (OPTIK INSTRUMENTS) s názvem Budoucnost analýzy potravin a krmiv pomocí NIR spektrometrie, která se koná ve středu 5.6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more

Článek | Nejbližší akce

Pozvánka na LABOREXPO - stánek ALTIUM INTERNATIONAL

Přijďte se podívat na stánek ALTIUM INTERNATIONAL v rámci veletrhu LABOREXPO ve dnech 5. a 6. června. Jaké přístroje pro Vás na stánku č. B14 připravujeme?
Altium International
more

Článek | Laboratoře

Laboratoř anorganické chemie ALS Czech Republic v Praze

Základním přístrojovým vybavením jsou ICP-MS a ICP-OES, iontové chromatografy (IC), UV/VIS, AFS a AAS spektrometry, automatické titrátory a IČ spektrometry FTIR.
ALS Czech Republic
more

Article | Software

Od vědeckého projektu ke globálnímu byznysu. Firma mzio se snaží zlepšit analýzu dat v laboratořích hmotnostní spektrometrie

Software, který pomáhá vědcům z celého světa urychlit práci a usnadnit cestu k vlastním objevům, expanduje z badatelské do komerční sféry. Dr. Tomáš Pluskal z ÚOCHB spolu s dalšími kolegy založili firmu mzio.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.