ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Centrum dopravního výzkumu (CDV)
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV), je veřejnou výzkumnou institucí a jedinou výzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy. Laboratoř centra dopravního výzkumu Laboratoř životního prostředí, Laboratoř dopravní infrastruktury, Laboratoř dopravního značení.
Tagy
Článek
Životní prostředí
Zdraví
Logo of LinkedIn

Jaké jsou zdroje znečistění ovzduší v různých částech Tišnova?

Út, 27.2.2024
| Originální článek z: CDV/Roman Ličbinský
Odborníci na životní prostředí z Centra dopravního výzkumu realizují detailní měření a vyhodnocení koncentrací aerosolových částic frakcí PM₁₀, PM₂ˌ₅, a PM₁ na vybraných 8 lokalitách ve městě Tišnov.
- **Foto:** CDV: Návrh a realizace sítě pro měření kvality ovzduší ve městě Tišnov
 • Foto: CDV: Návrh a realizace sítě pro měření kvality ovzduší ve městě Tišnov

Znečištění ovzduší patří mezi oblasti, kterým je nutné věnovat patřičnou pozornost zejména z důvodu negativních dopadů na zdraví člověka.

V Tišnově se proto odborníci z Centra dopravního výzkumu, v. v. i., v rámci nového projektu "Návrh a realizace sítě pro měření kvality ovzduší ve městě Tišnov" podpořeného prostředky z Norských fondů na ovzduší zaměřili. Zajímá je koncentrace aerosolových částic frakcí PM₁₀, PM₂ˌ₅, a PM₁.

Jaký mohou mít vliv na zdraví člověka?

Jejich inhalace poškozuje hlavně kardiovaskulární a plicní systém. V důsledku absorpce organických látek a prvků včetně těch s mutagenními a karcinogenními účinky může expozice aerosolových částic způsobovat rakovinu plic.

Jak a kde budou měření probíhat?

„Měření provádíme nízkonákladovými senzory. Zohledníme při něm i meteorologické parametry, jako jsou teplota, relativní vlhkost, atmosférický tlak, směr a rychlost větru. V Tišnově jsme nainstalovali naši techniku na celkem 8 lokalitách,“ uvádí Radek Vít, člen realizačního týmu Centra dopravního výzkumu (CDV).

Práce odborníci zahájili práce v srpnu a pokračovat budou až do března následujícího roku. Výsledky zpracují formou závěrečné zprávy, kde mimo jiné okomentují zdroje znečištění ovzduší na jednotlivých místech. Poté výsledky předají zástupcům města. Budou je také prezentovat veřejnosti. Již nyní se může veřejnost o místech a termínech měření dozvědět více na stránkách www.ovzdusitisnov.cz.

„Je pro nás důležité, jak se Tišnovákům ve městě dýchá. Jsem velmi rád, že ve spolupráci s CDV můžeme projekt měření kvality ovzduší uskutečnit a jsem zvědav na jeho výsledky. Těší mě také, že díky dotaci z Norských fondů bude celý projekt v hodnotě dvou a půl milionů korun stát Tišnov pouze 30 000 Kč.“ uvedl místostarosta Karel Souček, garant oblasti životního prostředí a dopravy.

V Tišnově probíhá měření dlouhodobě

Stavu ovzduší v Tišnově se Centrum dopravního výzkumu věnuje v posledních třech letech. „Ve dvou topných sezónách a jedné sezóně netopné jsme zde v rámci projektu PAUPZKO zjišťovali koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků včetně karcinogenního benzo[a]pyrenu. Na jeho konci v dubnu příštího roku předáme, ve spolupráci s firmou Bucek, s. r. o., Jihomoravskému kraji akční plán, ve kterém navrhneme obcím vhodná opatření vedoucí ke zlepšení kvality ovzduší,“ doplňuje Roman Ličbinský, ředitel Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb z Centra dopravního výzkumu.

CDV: Návrh a realizace sítě pro měření kvality ovzduší ve městě Tišnov - Meteostanice

O PROJEKTU

 • Znečištění ovzduší patří mezi oblasti, kterým je nutné věnovat patřičnou pozornost zejména z důvodu negativních dopadů na zdraví člověka. Kvalitu ovzduší ovlivňuje celá řada faktorů, zejména je to produkce emisí při spalovacích procesech v průmyslu, dopravě, ale i vytápění domácností.

 • Lokální topeniště patří v České republice mezi nejvýznamnější zdroje znečištění ovzduší aerosolovými částicemi (PM) a polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU) včetně benzo(a)pyrenu. V obou případech se jedná o znečišťující látky se závažnými dopady na zdraví člověka. Domácnosti se podílí na emisích PM2.5 ze 71 % a na emisích benzo(a)pyrenu dokonce z 98 %. Maximální přípustné koncentrace PM10 a benzo(a)pyrenu jsou definovány legislativou, zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

 • Z výše uvedených důvodů jsou koncentrace těchto škodlivin v ovzduší dlouhodobě monitorovány v rámci Sítě státního imisního monitoringu (SSIM) provozované Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ). Tato síť však zdaleka nepokrývá celé území České republiky, ani Jihomoravského kraje.

 • Ve městě Tišnov není provozována ani jedna stanice pro dlouhodobé měření kvality ovzduší. Z tohoto důvodu Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. zahájilo práce na projektu „Návrh a realizace sítě pro měření kvality ovzduší ve městě Tišnov“ podporovaného z výzvy SGS-2 „Svalbard“ z programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu,“ financovaného z Norských fondů, aby bylo možné zjistit koncentrace aerosolových částic frakcí PM₁₀, PM₂ˌ₅, a PM₁ na území města Tišnov.

 • Řešení projektu bude probíhat od července 2023 do dubna 2024.

CDV: Návrh a realizace sítě pro měření kvality ovzduší ve městě Tišnov - Vzorkování

Co je cílem projektu?

 • Cílem projektuje je zjistit koncentrace aerosolových částic frakcí PM₁₀, PM₂ˌ₅, a PM₁ na území města Tišnov, vytipování oblastí se zvýšenými koncentracemi těchto škodlivin a identifikace možných zdrojů znečištění (lokální topeniště, průmysl, doprava). V rámci řešení projektu budou realizována měření pomocí nízkonákladových senzorických jednotek a to na 8 lokalitách na území města. Měření bude realizováno v průběhu 8 měsíců (srpen 2023–březen 2024), a to formou nepřerušovaného kontinuálního měření na všech lokalitách.

Kde bude měření probíhat?

 • Odborníci na životní prostředí z Centra dopravního výzkumu provedou detailní měření a vyhodnocení koncentrací aerosolových částic frakcí PM₁₀, PM₂ˌ₅, a PM₁ na vybraných 8 lokalitách ve městě Tišnov. Výsledky měření budou průběžně vyhodnocovány a zveřejňovány na webu projektu.

CDV: Návrh a realizace sítě pro měření kvality ovzduší ve městě Tišnov - Mapa měření

Kdy?

 • Měření bude probíhat nepřerušovaně po dobu 8 měsíců na 8 lokalitách ve městě Tišnov. Začátek měření je stanoven na srpen 2023, konec měření poté na březen 2024. V průběhu měření budou sledovány kontinuální koncentrace aerosolových částic, včetně měření meteorologických parametrů (teplota, vlhkost, atmosférický tlak, směr a rychlost větru).

Podle čeho byly lokality vybrány?

 • Lokality byly vybrány za účelem plošného pokrytí města Tišnov tak, aby bylo možné charakterizovat jednotlivé části města z hlediska koncentrací aerosolových částic. Byly vybrány lokality jak na periferii města, tak v centru. Lokality byly vybrány takovým způsobem, aby pokryly oblasti s předpokládanými různými zdroji znečištění vč. lokálních topenišť, a to ve spolupráci se zástupci města.

CDV: Návrh a realizace sítě pro měření kvality ovzduší ve městě Tišnov - Stanice

Spolupráce s městským úřadem

 • Do řešení projektu jsou zapojeni rovněž zástupci města z příslušného odboru životního prostředí, a to zejména při výběru vhodných lokalit. Znají místní poměry a mají dlouholeté zkušenosti s realizovanými aktivitami týkajícími se kvality ovzduší.

CDV: Návrh a realizace sítě pro měření kvality ovzduší ve městě Tišnov - Spolupráce s městským úřadem

Dále k tématu:

Nízkonákladové senzorické systémy měření kvality ovzduší představují novou generaci měřicích přístrojů, která je finančně dostupná i městům s malými rozpočty. Mobilní a prostorově úsporná smart platforma monitoringu ovzduší měří kontinuálně. Zachytí tak výkyvy ve znečistění ovzduší nejen v pracovních dnech, ale i o víkendech, svátcích nebo prázdninách.

Malý rozměr umožňuje operativnější využití prakticky v kterémkoliv místě, kde je měření potřeba. K obsluze senzorů není potřeba osobní přítomnost člověka, což šetří čas i peníze. Vše se děje na dálku – stahování výsledků i nastavení dalších požadovaných parametrů měření probíhá on-line.

Centrum dopravního výzkumu (CDV)
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu

Zveme Vás na přednášku Ing. Minh Hang Ungermann (Shimadzu, Bene Meat Technologies) s názvem Analýza rozličných látek v kultivačním médiu, která se koná ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu

Zveme Vás na přednášku Ing. Minh Hang Ungermann (Shimadzu, Bene Meat Technologies) s názvem Analýza rozličných látek v kultivačním médiu, která se koná ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu

Zveme Vás na přednášku Ing. Minh Hang Ungermann (Shimadzu, Bene Meat Technologies) s názvem Analýza rozličných látek v kultivačním médiu, která se koná ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu

Zveme Vás na přednášku Ing. Minh Hang Ungermann (Shimadzu, Bene Meat Technologies) s názvem Analýza rozličných látek v kultivačním médiu, která se koná ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.