ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Metrohm Česká republika
Naše společnost nabízí řešení v oblasti iontové analýzy pomocí titrace, iontové chromatografie, voltametrie a polarografie.
Tagy
Článek
Produkt
Video
Logo of LinkedIn

Využití Ramanových spektrometrů ve farmacii

Út, 24.10.2023
| Originální článek z: Metrohm Česká republika s.r.o.
Ramanovy spektrometry nalezly ve farmacii své využití jako vhodné analyzátory pro identifikaci a verifikaci materiálů.
Video placeholder
  • Foto: Metrohm Česká republika s.r.o.: Využití Ramanových spektrometrů ve farmacii
  • Video: MetrohmTV: Metrohm Instant Raman Analyzer (Mira)

Ramanova spektroskopie má vysokou chemickou specifitu a poskytuje molekulární otisk, díky kterému dokáže jednoznačně identifikovat vzorek bez nutnosti chemické předúpravy. Ramanova spektra lze měřit přímo v kontaktu se vzorkem nebo přes průhledné skleněné nebo plastové obaly, čímž je zachována integrita vzorku a minimalizována rizika expozice operátora či kontaminace vzorku.

Nejmodernější Ramanovy spektrometry se dodávají s příslušenstvím optimalizovaným pro měření různých typů vzorků, od pevných látek, kapalin až po gely a tablety.

💡 Článek: Často kladené otázky (FAQ) o Ramanově spektroskopii: Teorie a použití (Část 1)

Velmi oblíbené jsou zejména nejmodernější ruční Ramanovy spektrometry pro nedestruktivní identifikaci a ověřování vstupních surovin, jako jsou API, pomocné látky i meziprodukty.

💡 Článek? Často kladené otázky (FAQ) o Ramanově spektroskopii: Teorie a použití (Část 2)

Ramanovy spektrometry jsou navrženy pro rychlou kontrolu vstupních materiálů do výroby. Jejich robustní hardware poskytuje kvalitní data s nízkým šumem, což vede ke konzistentním a spolehlivým výsledkům s krátkými časy měření. Díky tomuto systému s vysokým dynamickým rozsahem lze dokonce identifikovat i vzorky, které mají slabý Ramanův signál.

Mezi výhody nejmodernějších Ramanových spektrometrů patří:

  • Nedestruktivní identifikace a ověřování kvality materiálu.
  • Intuitivní software se snadným ovládáním pomocí dotykové obrazovky.
  • Volba excitace pro optimální identifikaci surovin včetně aktivních farmaceutických složek, excipientů, lubrikantů, rozpouštědel a barviv.
  • Lze identifikovat vzorky, které mají vysoký fluorescenční signál.
  • Uživatelsky definovatelné metody a knihovny využívají robustní algoritmy pro spolehlivé ověření kvality materiálu.

Nejmodernější Ramanovy spektrometry mohou používat uživatelé k rychlé identifikaci vzorků v laboratoři, skladu, nakládací rampě, nebo třeba i na poli. Tím je dosaženo efektivního ověřování kvality materiálů pro použití ve výrobě bez nutnosti časově náročných školení vašich zaměstnanců.

Metrohm: Ramanův spektrometr Metrohm nanoRam k rychlé identifikaci vzorků v laboratoři, skladu, nakládací rampě a nebo třeba na poli

Monitorování procesu výroby léčiv

Farmaceutické tablety se skládají z aktivních farmaceutických látek (API) a často obsahují i multikomponentní excipienty (pomocné látky), jako jsou plniva, pojiva či lubrikanty. Při výrobě tablet je míchání důležitý proces, kdy se API a excipienty míchají dohromady za vzniku homogenní směsi. Kontrola procesu míchání je velmi důležitá pro kvalitu finálního produktu a může být velmi náročná, pokud jde o detekci nebo charakterizaci odchylek v obsahu surovin a finální homogenitě směsi. Pokyny FDA o kontrole farmaceutického výrobního procesu s ohledem na procesy míchání API uvádějí, že každá šarže by měla splňovat stanovené specifikace čistoty, navíc u suchých směsí léčivých látek by validace operací míchání měla ukazovat homogenitu namíchané šarže.

Ramanova spektroskopie může ve spojení s chemometrickou analýzou vytvořit metodu pro kvantifikaci množství API v míchaných prášcích i ve finální tabletě. V následujícím příkladu byla provedena kvantitativní analýza procesu míchání pro tablety s 3 mg API pomocí přenosného Ramanova spektrometru i-Raman® Plus s laserovou excitací 785 nm.

💡 Záznam CZ přednášky LABOREXPO 2022: Kontrola vstupních surovin ve farmaceutickém průmyslu

K vytvoření chemometrického modelu bylo použito 11 vzorků prášků se známými koncentracemi API od 2,40 mg do 3,60 mg na tabletu. Chemometrické modely byly vyvinuty pomocí chemometrického softwaru B&W TEK BWIQ™, přičemž jako výsledek byla nastavena hmotnost API na tabletu. Byla použita parciální regrese (PLS) ve spektrálním rozsahu 800–3000 cm¯¹. Model PLS poskytuje poměrně dobrou lineární závislost s korelačním koeficientem R2 = 0,9922 a standardní chybou = 0,01384.

Následně byla Ramanova spektra ze dvou tablet použita k predikci množství API v tabletě. Výsledek predikce je uveden v tabulce níže, která ukazuje, že Ramanova spektroskopie s chemometrickou analýzou je cennou technologií pro kvantitativní analýzu API ve směsích a v tabletách.

Metrohm: Výsledek predikce

V kombinaci s pokročilými chemometrickými metodami je nová generace vysoce výkonných přenosných i ručních Ramanových spektrometrů perspektivní technologií pro průmyslové uživatele k vývoji nových analytických metod řešících reálné problémy. Nová generace přenosných a ručních Ramanových spektrometrů představuje velký potenciál v průmyslových aplikacích a bude hrát hlavní roli v blízké budoucnosti na rozdíl od velkých stolních laboratorních spektrometrů, které nelze snadno využít v „on-line“ nebo „at-line“ analýze v reálném čase.

Metrohm: Přenosný Ramanův spektrometr Metrohm i-Raman Plus 785S

Metrohm Česká republika
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Capabilities and Operation of the Advanced Dilution System 2

Technické články
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, Příprava vzorků
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

Elemental Analysis of Animal Feed and Fertilizers Produced From Insects

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Věda a výzkum

Karel Klusáček: 30 let TC Praha aneb začínali jsme v devadesátkách

Karel Klusáček založil a vede Technologické centrum Praha, které 30 let pomáhá českým vědcům získat evropské projekty, přináší analýzy, realizuje transfer technologií, pomáhá firmám. Více v bilančním rozhovoru.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Věda a výzkum

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

CzechInvest představuje nový program Internacionalizace s cílem urychlit růst startupů. Na globální expanzi je pro české startupy je připraveno 215 milionů korun.
CZECHINVEST - Agentura pro podporu podnikání a investic
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Capabilities and Operation of the Advanced Dilution System 2

Technické články
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, Příprava vzorků
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

Elemental Analysis of Animal Feed and Fertilizers Produced From Insects

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Věda a výzkum

Karel Klusáček: 30 let TC Praha aneb začínali jsme v devadesátkách

Karel Klusáček založil a vede Technologické centrum Praha, které 30 let pomáhá českým vědcům získat evropské projekty, přináší analýzy, realizuje transfer technologií, pomáhá firmám. Více v bilančním rozhovoru.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Věda a výzkum

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

CzechInvest představuje nový program Internacionalizace s cílem urychlit růst startupů. Na globální expanzi je pro české startupy je připraveno 215 milionů korun.
CZECHINVEST - Agentura pro podporu podnikání a investic
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Capabilities and Operation of the Advanced Dilution System 2

Technické články
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, Příprava vzorků
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

Elemental Analysis of Animal Feed and Fertilizers Produced From Insects

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Věda a výzkum

Karel Klusáček: 30 let TC Praha aneb začínali jsme v devadesátkách

Karel Klusáček založil a vede Technologické centrum Praha, které 30 let pomáhá českým vědcům získat evropské projekty, přináší analýzy, realizuje transfer technologií, pomáhá firmám. Více v bilančním rozhovoru.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Věda a výzkum

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

CzechInvest představuje nový program Internacionalizace s cílem urychlit růst startupů. Na globální expanzi je pro české startupy je připraveno 215 milionů korun.
CZECHINVEST - Agentura pro podporu podnikání a investic
more
 

Mohlo by Vás zajímat

ELGA Purelab Pharma Compliance

Brožury a specifikace
| 2012 | ELGA LabWater
Instrumentace
Laboratorní přístroje
Výrobce
ELGA LabWater
Zaměření
Ostatní

Screening Analysis of 24 Elemental Impurity Elements in Drugs Using ICPMS-2040/2050

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
ICP/MS
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Farmaceutická analýza

Real-Time Measurement of Thermal Curing Reaction of Automotive Paint Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Materiálová analýza

Capabilities and Operation of the Advanced Dilution System 2

Technické články
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/MS, ICP/OES, Příprava vzorků
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Ostatní

Elemental Analysis of Animal Feed and Fertilizers Produced From Insects

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
ICP/OES
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Potraviny a zemědělství
 

Podobné články


Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Věda a výzkum

Karel Klusáček: 30 let TC Praha aneb začínali jsme v devadesátkách

Karel Klusáček založil a vede Technologické centrum Praha, které 30 let pomáhá českým vědcům získat evropské projekty, přináší analýzy, realizuje transfer technologií, pomáhá firmám. Více v bilančním rozhovoru.
Vědavýzkum.cz
more

Článek | Přednáška

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (záznamy přednášek)

Přinášíme Vám 12 záznamů přednášek z hlavní částí doprovodného programu veletrhu LABOREXPO 2024.
LabRulez
more

Článek | Věda a výzkum

CzechInvest spouští nový program na podporu globální expanze českých startupů

CzechInvest představuje nový program Internacionalizace s cílem urychlit růst startupů. Na globální expanzi je pro české startupy je připraveno 215 milionů korun.
CZECHINVEST - Agentura pro podporu podnikání a investic
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.