ICPMS
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.
Autor
Altium International
Je autorizovaným distributorem společnosti Agilent Technologies pro Českou republiku v oblastech chromatografie (GC, HPLC, UHPLC, kapilární elektroforéza) a hmotnostní spektrometrie (GC/MS, LC/MS, CE/MS), disolučních aparátů, molekulární (UV-Vis, UV-Vis-NIR, fluorescence, FTIR analyzátory a mikroskopy) a atomové spektroskopie (ICP-OES, ICP-MS, AAS), a v neposlední řadě také v oblasti molekulární biologie a genomiky (analýza nukleových kyselin a proteinů, microarray skenery a skla, PCR & RT-PCR, qPCR, řešení pro NGS, reagencie pro mutagenezi a klonování, sondy FISH a další).
Tagy
Článek
Produkt
Video
Logo of LinkedIn

Zpátky do minulosti: Reference Atomová spektrometrie AAS a MP-AES

St, 10.1.2024
| Originální článek z: Altium/ChromAtoMol #4
Pojďte se s námi podívat zpátky do minulosti na několik instalací AAS a MP-AES systému Agilent Technologies v laboratořích v ČR. Kde a pro jaké aplikace je naši zákazníci využívají?
Video placeholder
 • Foto: Altium: Zpátky do minulosti: Reference Atomová spektrometrie AAS a MP-AES
 • Video: Agilent Technologies: Agilent Fast Sequential (FS) AA Instruments, SIPS 20 & PROMT

Atomová spektrometrie

Ústav chemie ochrany prostředí, FTOP, VŠCHT v Praze

Ústav chemie ochrany prostředí je součástí Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Jedná se o moderní progresivní ústav s dobrým zázemím a vynikajícím přístrojovým vybavením. V rámci své činnosti se zabývá problematikou spojenou s ochranou životního prostředí.

V červnu roku 2015 byl v rámci projektu KvaLab pořízen a instalován nový atomový emisní spektrometr s mikrovlnně buzeným dusíkovým plazmatem Agilent 4200 MP-AES. Přístroj byl pořízen primárně pro vzdělávání studentů ústavu a jejich odborné práce na projektech.

Spektrometr je vybaven příslušenstvím pro měření prvků ze skupiny kovů v rozkladech a výluzích půd, sedimentů, pitných a odpadních vod a vzorků s obsahem organických rozpouštědel. Spektrometr tak umožňuje analýzy s širokým záběrem analyzovaných kovů bez závislosti na lampách a dodávce hořlavých plynů v tlakových lahvích.

Altium: Ing. Zuzana Honzajková, Ph.D

Ústav konzervace potravin, FPBT, VŠCHT v Praze

Ústav konzervace potravin je ve svém oboru jedinečným pracovištěm sledujícím moderní trendy vysokého školství i potravinářského průmyslu. Je zaměřen nejen na vzdělávání mladých odborníků, ale podílí se také na řešení projektů ve spolupráci s celou řadou potravinářských firem. Mezi hlavní činnosti ústavu patří technologie zpracování ovoce a zeleniny, technologie masa, balení potravin, mikrobiologické hodnocení potravin, optimalizace stability, kvality a bezpečnosti potravin, hodnocení kvality, analýza a prevence defektu potravin a zjišťování autenticity potravin a detekce falšování. Pro rozšíření schopností a dovedností svých studentů byl v rámci projektu KvaLab do analytických laboratoří ústavu pořízen v červnu 2015 atomový absorpční spektrometr Agilent 240FS, který umožňuje stanovení většiny prvků ze skupiny kovů v potravinách či obalových materiálech. Díky plánovanému využití spektrometru ve studentských laboratořích byly základními požadavky spolehlivost, snadné ovládání a odolnost vůči případným pochybením obsluhy, ale také vysoká citlivost, robustnost a univerzálnost z důvodu široké škály měřených matric, což AAS 240FS uživatelům přináší.

Altium: doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D., Ing. Eva Neradová

VaV centrum společnosti ASEKOL a. s.

Společnost ASEKOL a.s. je coby kolektivní systém zodpovědná v zastoupení dovozců a vývozců elektrozařízení za zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení. V rámci své činnosti musí zajistit odpovídající zpracování a recyklaci tohoto druhu odpadu. Odpadní elektrická a elektronická zařízení jsou jedním z nejkomplexnějších odpadů, co se týká materiálového složení. Mohou obsahovat až několik desítek různých typů materiálů, přičemž řada z nich je zařazena mezi tzv. kritické suroviny (např. kovy vzácných zemin). Kvalitního zpracování a recyklace lze dosáhnout jen díky přesným informacím o složení jednotlivých typů odpadů elektronických zařízení a o obsahu zájmových a nebezpečných látek v nich. Z tohoto důvodu bylo zřízeno VaV centrum, jehož cílem je navrhnout inovativní postupy pro lepší a kvalitnější zpracování elektroodpadu.

Toto centrum je vybaveno moderní technikou pro přípravu vzorků, chemickou analýzu a simulovanou recyklaci. Sekce pro chemickou analýzu je vybavena kombinací nejmodernějšího optického emisního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem Agilent 5100 SVDV a plamenovým atomovým absorpčním spektrometrem Agilent 240FS. Kombinace těchto spektrometrů umožňuje prvkovou analýzu velké škály vzorků v různě složitých matricích často s velmi nízkými detekčními limity. Pro nově vznikající odborné pracoviště je velmi důležitá snadná obsluha přístrojů a dobrá servisní i aplikační podpora a v tomto byla očekávání ASEKOLU splněna.

HPST: Markéta Bušinová, Kristýna Prokopová

Centrální laboratoř atomové spektroskopie, VŠCHT v Praze

Centrální laboratoře VŠCHT jsou pracoviště zabezpečující podporu vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti fakult Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Hlavním smyslem existence Centrálních laboratoří je soustředění lidského potenciálu a přístrojového vybavení pro výzkumnou a pedagogickou činnost. V současnosti sdružují Centrální laboratoře sedm pracovišť vybavených pro analýzy nejrůznějších typů látek a materiálů. V rámci modernizace přístrojového vybavení byla Laboratoř atomové absorpční spektroskopie vybavena novým atomovým absorpčním spektrometrem Agilent 280FS AAS s atomizací v plamenu, který byl instalován v srpnu 2015. Tento spektrometr umožňuje stanovení téměř všech prvků skupiny kovů z vodných roztoků a také měření technikou generování hydridových par. Laboratoř atomové absorpční spektrometrie staví na dlouholetých praktických zkušenostech a poskytuje analytický servis pro jednotlivá pracoviště vysoké školy. V laboratoři jsou tak analyzovány vzorky různých typů a různé složitosti, které vždy vyžadují individuální přístup. Kromě robustnosti spektrometru proto uživatelé také oceňují uživatelsky přívětivý software, který umožňuje aktivní přístup k měřeným a naměřeným datům a jejich snadné zpracování.

HPST: Ing. Dana Pokorná, Ing. Jiřina Švorčíková, Hana Pecháčová, Duňa Jarešová

Přehled nejnovější literatury pro IAAS a MP-AES v knihovně LabRulezICPMS

 • A Buyer’s Guide to Elemental Analysis Instrumentation for Unearthing Battery Minerals (Příručky | 2023)

 • The Optimization of Conditions to Analyze Neodymium (Nd) on C₂H₂-N₂O Flame (Aplikace | 2023)

 • CRM Hliník (Al) - Vodný kalibrační roztok ASTASOL (Ostatní | 2023)

 • CRM Arzén (As) - Vodný kalibrační roztok ASTASOL (Ostatní | 2023)

 • CRM Bor (B) - Vodný kalibrační roztok ASTASOL (Ostatní | 2023)

 • CRM Vápník (Ca) - Vodný kalibrační roztok ASTASOL (Ostatní | 2023)

 • Kadmium (Cd) - Vodný kalibrační roztok ASTASOL (Ostatní | 2023)

 • Lithium Content in Pegmatite Ores: Fast and Easy Analysis by Flame AAS (Aplikace | 2023

 • VITATOX: Legislativní a bezpečnostní aspekty speciace toxických prvků v potravinách a farmaceutických materiálech (Prezentace | 2023)

 • Simultaneous ICP Atomic Emission Spectrometers ICPE-9800 Series (Brožury a specifikace | 2023)

Altium International
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu

Zveme Vás na přednášku Ing. Minh Hang Ungermann (Shimadzu, Bene Meat Technologies) s názvem Analýza rozličných látek v kultivačním médiu, která se koná ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu

Zveme Vás na přednášku Ing. Minh Hang Ungermann (Shimadzu, Bene Meat Technologies) s názvem Analýza rozličných látek v kultivačním médiu, která se koná ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu

Zveme Vás na přednášku Ing. Minh Hang Ungermann (Shimadzu, Bene Meat Technologies) s názvem Analýza rozličných látek v kultivačním médiu, která se koná ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more
 

Mohlo by Vás zajímat

FTIR Series and Infrared/Raman Microscope Accessories

Brožury a specifikace
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
FTIR Spektroskopie, RAMAN Spektrometrie, Mikroskopie
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Improving Battery Production Yield, Performance, and Stability Using FTIR

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
FTIR Spektroskopie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Průmysl a chemie, Materiálová analýza

For TOC Analyzers Shimadzu 40 mL Vial LE

Ostatní
| 2024 | Shimadzu
Instrumentace
TOC, Spotřební materiál
Výrobce
Shimadzu
Zaměření
Ostatní

Transmission Measurements of Solid Samples at Variable Angles of Incidence by UV-Vis

Aplikace
| 2024 | Agilent Technologies
Instrumentace
UV–VIS Spektrofotometrie
Výrobce
Agilent Technologies
Zaměření
Materiálová analýza

Utilizing hyphenated EC-Raman to study a model system

Aplikace
| 2024 | Metrohm
Instrumentace
RAMAN Spektrometrie
Výrobce
Metrohm
Zaměření
Průmysl a chemie
 

Podobné články


Článek | Nejbližší akce

SHIMADZU: Pololetní události – Příležitosti k setkání s Vámi

Srdečně Vás zveme na řadu událostí, které se budou konat v květnu a červnu s účastí spol. SHIMADZU, která představí novinky v oblasti analytických přístrojů.
SHIMADZU Handels GmbH - organizační složka
more

Článek | Nejbližší akce

LABOREXPO & PROCESEXPO 2024 (doprovodný odborný program)

Hlavní částí doprovodného programu veletrhu bude dvoudenní program odborných a produktových prezentací, které představí konkrétní aplikace, novinky a trendy v laboratorní a analytické technice.
LabRulez
more

Článek | Produkt

Představení nového ICP‑MS 7900: jedinečná technologie a výkon

Hledáte technicky nejdokonalejší single kvadrupólový systém na trhu? Absolutně nejvýkonnější Agilent 7900 ICP-MS.
Altium International
more

Článek | Nejbližší akce

Přednáška LABOREXPO 2024: Analýza rozličných látek v kultivačním médiu

Zveme Vás na přednášku Ing. Minh Hang Ungermann (Shimadzu, Bene Meat Technologies) s názvem Analýza rozličných látek v kultivačním médiu, která se koná ve čtvrtek 6. 6. v čase 11:00 - 11:20 hod.
LabRulez
more
Další projekty
Sledujte nás
Další informace
WebinářeO násKontaktujte násPodmínky užití
LabRulez s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Obsah dostupný pod licencí CC BY-SA 4.0 Uveďte původ-Zachovejte licenci.